Raja nykytaiteen ja perinteisen taiteen välillä muuttuu ajan kuluessa. On hyvä muistaa, että perinteiseksi mielletty taide oli usein omana aikanaan radikaalia, vaikka emme sitä enää sellaiseksi miellä. Taiteen tekijät ovat usein uranuurtajia eikä heidän roolinsa ole aina ollut helppo.

Nykytaiteen esiintulo

Uudenlaisten esitysmuotojen ja ajatusten esiintuominen vaatii itseluottamusta ja näkemystä, on uskottava vahvasti siihen mitä tekee. Nykytaide on oman aikamme taidetta. Yhteiskuntarakenteiden muuttuessa monenlaiset ilmaisunmuodot ovat saaneet enemmin tilaa ja uudenlaisille taiteenmuodoille on annettu arvostusta.

Moderni teki tulemisensa 1960-luvulla, jolloin performanssitaide sai jalansijaa myös Suomessa. Nykytaide koetaan helposti vaikeaksi taiteenmuodoksi, sillä perinteisempi taide tuntuu tutummalta sen kapeamman esitystavan vuoksi. Ennen taide oli lähinnä maalaus- tai kuvanveistotaidetta, jopa näyttämötaidetta saatettiin pitää alempiarvoisena näiden rinnalla. Nykytaide taas käyttää hyväkseen teknologian tarjoamia laitteita eikä se rajoitu perinteisiin esitysmuotoihin.

Nykytaiteen tärkeimmät näyttelyt maailmalla

Osa nykyisin toimivista suosituista nykytaiteen museoista on rakennettu jo 1900-luvun alkupuolella. Tapahtumien järjestäminen ja museoiden rakentaminen sai kuitenkin todellista puhtia vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin kaivattiin uusia näkökulmia ja oltiin valmiita satsaamaan taiteeseen. Nykytaiteen tärkeä osa ovat näyttelyt, joita järjestetään ympäri maailmaa vuosittain. Biennaaliksi kutsutaan joka toinen vuosi järjestettävää tapahtumaa ja triennaaliksi joka kolmas vuosi järjestettävää tapahtumaa, nämä näyttelyt keräävät usein miljoonia kävijöitä ja ovat suunnannäyttäjiä alalla. Vanhin näistä on jo 1895 järjestetty Venetsian biennaali.

Nykytaide kumpuaa hyvin erilaisista lähtökohdista, sen toteuttajat ovat lähtöisin pienistä taiteilijayhteisöistä eikä se tunne vahvoja raja-aitoja. Se voi olla tilataidetta, joka yhdistää ääntä, videokuvaa ja esineitä. Osa taideteoksista on rakennettu materiaaleista, joiden ei ole tarkoituskaan kestää ikuisuuksia. Nykytaide jakaa vahvasti mielipiteitä, sillä usein sen on tarkoitus vaikuttaa katsojiin vahvasti. Sen avulla voidaan pyrkiä tuomaan esiin ajan ongelmia, haasteita tai epäkohtia, jotka saattaisivat muuten jäädä huomaamatta.

Nykytaiteen näyttelyt Suomessa

Suomen yksi merkittävimpiä nykytaiteen esittämispaikkoja on ollut Ars-näyttelysarja, joka alkoi vuonna 1961. Nykyisin Ars järjestetään Helsingin nykytaiteenmuseo Kiasmassa, joka avattiin yleisölle vuonna 1996. Suomen ensimmäinen nykytaiteen museo sijaitsee kuitenkin Tampereella, se valmistui 1966. Muita museoita ovat Turun Ars Nova ja Espoon Emma.
On kuitenkin hyvä muistaa, että nykytaide elää ja hengittää vahvasti ajan tapahtumista, joten se ei ole sidottu ainoastaan näyttelysaleihin. Monenlaisia performansseja, installaatioita ja valotaidetta esitetään myös muiden tapahtumien rinnalla ja osana muita taiteita kuten tanssia ja musiikkia.